3,2% meer omzet horeca door cafetaria’s en restaurants

Het laatste kwartaal van 2011 heeft de horecasector gemiddeld 3,2% meer omzet geboekt dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. CBS publiceerde vandaag deze cijfers en gaf aan dat dit vooral te wijten is geweest aan hogere prijzen. De hele horecasector kende een groei, maar hier waren vooral cafetaria’s (+7,2%) en restaurants (+4%) de grote trekkers. De hotelbranche kende de kleinste groei: 0,8% en ook de café’s kenden met 1,1% een bescheiden groei.

Dat de prijsstijging hier aan ten grondslag ligt lijkt ons bericht over de gelijk gebleven arbeidsmarkt in de horeca te bekrachtigen: het aantal vacatures in de horeca is gelijk gebleven.