Wat is Bijstand

De bijstand is de beroerdste uitkering, om meerdere redenen:

het is de laagste: ca. 600 netto per euro per maand voor een alleenstaande (zonder langdurigheidstoeslag e.d.)
er is de vermogenstoets: u mag als alleenstaande niet meer dan ca. 5.000 euro bezitten, en wat uw huis betreft niet meer dan 42.000 euro in waarde – anders moet u dat allemaal eerst opeten voordat u überhaupt iets krijgt (zie voor exacte bedragen de informatie op www.minszw.nl, hier worden schattingen gegeven, de werkelijke bedragen veranderen wel eens een paar procent)
alles wat u verdient wordt ingehouden op uw uitkering.

u wordt vernederd behandeld door veel sociale diensten
u krijgt een enorm vooroordeel tegen: alsof u niets kunt. Wij kennen zelfs gepromoveerde mensen die in de bijstand zitten, het is een sprookje dat hogere opleiding meer kansen zou garanderen. Lager dan MBO vermindert uw kansen, maar vanaf MBO niveau maakt het niets uit. U loopt zeer hard op tegen het vooroordeel in deze maatschappij dat ‘wie iets kan, wel werk kan vinden’.
Verdienen naast de bijstand wordt als fraude gezien – terwijl het, als je de bijstand als basisinkomen ziet (zie www.basisinkomen.nl) juist aan te moedigen zou zijn dat u erbij zou werken.

Voorbeeld: u hebt bijstand maar kunt voor dagen per week in een winkel werken. Die 2 dagen per week brengen u niet boven bijstandsniveau…..dan wordt, als u werkt, alles van uw bijstand ingehouden. De gemeenten hebben wel de mogelijkheid ca, 1900 euro per jaar bonus aan u uit te keren als u toch naast de bijstand werkt (terwijl de inkomsten toch op uw bijstand worden ingehouden). Duitsland heeft eerder dan Nederland de belachelijkheid van dit systeem gezien en ‘mini-jobs’ ingevoerd, waarbij u een aantal maanden per jaar toch kunt werken naast uw bijstand.

MAAR: nu is creativiteit nodig, zowel ten aanzien van:

inkomsten
vermogen
Inkomsten

De bijstand wordt per maand beoordeeld. Als u volgende maand voorziet te kunnen weken en dan meer dan de bijstand te verdienen, nodigen wij uit uw bijstand op te zeggen per datum dat u begint met werken. Als u na die maand werken weer geen werk hebt, dan vraagt u opnieuw bijstand aan. Wettelijk is dit allemaal toegestaan. Dat de ambtenaren op de sociale dienst zullen meestal stug zijn, u zult wellicht juridische hulp nodig hebben om uw gelijk te eisen (zie: Diensten), maar het kan prima.

Zo kunt u als webesigner een aantal opdrachten opsparen om in die ene maand uit te voeren waarin u geen bijstand heeft. U kunt dan de verdiensten houden. Dit geldt typisch ook voor ‘seizoensarbeid’ en het is dan ook geen wonder dan landen als Alaska (visserij, seizoensgebonden) een basisinkomen hebben ingevoerd.

Vermogen

Natuurlijk raden wij uw aan al uw vermogen in veiligheid te brengen zodra u maar ook bijstand voorziet. Mogelijkheden zijn:

uw interieur compleet vernieuwen met uw spaargeld
andere duurzame goederen kopen (op huis na – zie later)
garantiesompolissen te kopen die pas vanaf uw 65e uitkeren – maar wel polissen die absoluut die afkoopbaar zijn voor uw 65e (anders zegt de sociale dienst: koop eerst uw polissen af)
uw huis te schenken aan een Stichting, die het huis weer tegen een zeer lage prijs aan u verhuurt
uw huis te schenken aan een zeer betrouwbare dierbare, met hetzelfde effect (bij schenking van onroerend goed is geen overdrachtsbelasting van 6% verschuldigd, u hebt slechts een ‘transportakte’ nodig van de notaris
uw geld onderbrengen bij buitenlandse banken met bankgeheim: Zwitserland, Luxemburg, Lichtenstein, Jersey, Guernsey, Isle of Man. U kunt per internet een rekening openen en uw geld storten, en er zijn genoeg fiscale kantoren die dat voor u kunnen doen. Formeel is het dan nog uw vermogen, dus u omzeilt de vermogenstoets in die zin dat u uw vermogen verzwijgt en het voor de sociale dienst niet traceerbaar is. Op de ethische kanten van zowel het hanteren van een vermogenstoets als het ontwijken hiervan wordt hier verder niet ingegaan.
een ‘trustmaatschappij’ oprichten in het buitenland. Het geld is dan niet meer van u, maar van de ‘trustee’. U bent dan slechts ‘beneficiary’ maar kunt wel vastleggen dat u regelmatig geld krijgt/periodieke inkomsten van het vermogen zodra uw bijstand over is.