Gemeente Zwolle werkt aan meer Horeca

De Gemeente Zwolle heeft een stappenplan gemaakt wat moet leiden tot meer horeca in Zwolle. De diversiteit van de horeca moet vergroot worden en van hoge kwaliteit zijn. Er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de horeca in verhouding tot andere steden in zwolle onder vertegenwoordigt is.

Om dit te realiseren gaat onder andere de gemeente Zwolle het huidige horecabeleid herzien. Daarnaast wil de gemeente facilitair optreden voor nieuwe initiatieven in de horeca. De regio voor horeca wordt verbreed, niet alleen het centrum maar ook in de andere delen van Zwolle wordt gezocht naar passende locaties voor horeca.