Loon in Horeca stijgt het minst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemiddelde lonen en de stijging hiervan bekend gemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat in het derde kwartaal de cao-lonen in de horeca het minste zijn gestegen.

De gemiddelde stijging van lonen in Nederland is 1,7%. De gemiddelde stijging van de lonen in de horeca is slechts 0,3%. Daarnaast gaat de oonsverhoging van de horeca-cao pas in het vierde kwartaal van 2012 in. De vorige keer was dit in het derde kwartaal van 2011. De gemiddeld lagere loonstijging zal naar alle waarschijnlijkheid dus compenseren in het vierde kwartaa lvan 2012.

Hoge stijgingen in het loon zijn waarneembaar in de bouw & industrie. Doordat de cao’s van bouw en de metaal industrie verbeterde waren hier loonstijgingen tussen de 2,1 en 2,3 procent.