Wat is WAO

Wij gaan er hier vanuit dat u 80-100% in de WAO zit.
Echter: de WAO is een ‘loondervingsmaatregel’, dus het kan best zijn dat de UWV arts u voor 50% afkeurde – bijvoorbeeld dat u slechts 20 uur in de week kunt werken. Door het inkomensverschil – het inkomen dat u vroeger was, versus het inkomen dat u met banen van 20 uur per week kunt verdienen – kan het echter voorkomen dat u toch 80-100% WAO wordt.

Indien u een dergelijk geval bent: verklaard x uur per week te kunnen werken, maar door inkomensderving in 80-100% WAO, dan is dat ideaal om legaal bij te verdienen. U hoeft geen werkbriefje in te vullen, werk gewoon, en geef aan het einde van het jaar alles als ‘overige inkomsten’ aan de fiscus op. Het veiligst is hierbij een ‘overeenkomst van diensten’ aan te gaan. Indien u een arbeidsovereenkomst sluit naast uw 80-100% WAO van meer dan 20 uur, kunt u in problemen komen omdat men dan zegt: ‘Ziet u wel, u kunt toch meer dan 20 uur per week werken!’. Als uw inkomsten in de tijd waarvoor u goedgekeurd bent hoger zijn dan de uitkering (per uur), zou men uw ‘restverdiencapaciteit’ alsnog hoger kunnen inschatten, en zou daardoor uw WAO percentage kunnen dalen. Maar als u toch zeker bent van de continuïteit van uw verdiensten: gewoon doen!

U mag helemaal niet werken
Stel dat u volledig bent afgekeurd, u kunt 0 uur per week nog werken (aldus wordt ingeschat), dan is het gevaarlijk om te gaan werken. Het wordt wel aangemoedigd, zeker als u zich sterk voelt. Maar grote kans dat u dan herkeurd wordt en in een lager WAO-percentage terechtkomt. Met de komst van de WIA in plaats van de WAO in 2006, waarbij alleen 80-100% mensen nog in WAO=WIA zitten, is het gevaarlijk om uw 80-100% WAO percentage in gevaar te brengen tenzij u zich definitief sterker voelt.

WAO (volledig = 80-100%)

Wij gaan er hier vanuit dat u 80-100% in de WAO zit.
Echter: de WAO is een ‘loondervingsmaatregel’, dus het kan best zijn dat de UWV arts u voor 50% afkeurde – bijvoorbeeld dat u slechts 20 uur in de week kunt werken. Door het inkomensverschil – het inkomen dat u vroeger was, versus het inkomen dat u met banen van 20 uur per week kunt verdienen – kan het echter voorkomen dat u toch 80-100% WAO wordt.

Indien u een dergelijk geval bent: verklaard x uur per week te kunnen werken, maar door inkomensderving in 80-100% WAO, dan is dat ideaal om legaal bij te verdienen. U hoeft geen werkbriefje in te vullen, werk gewoon, en geef aan het einde van het jaar alles als ‘overige inkomsten’ aan de fiscus op. Het veiligst is hierbij een ‘overeenkomst van diensten’ aan te gaan. Indien u een arbeidsovereenkomst sluit naast uw 80-100% WAO van meer dan 20 uur, kunt u in problemen komen omdat men dan zegt: ‘Ziet u wel, u kunt toch meer dan 20 uur per week werken!’. Als uw inkomsten in de tijd waarvoor u goedgekeurd bent hoger zijn dan de uitkering (per uur), zou men uw ‘restverdiencapaciteit’ alsnog hoger kunnen inschatten, en zou daardoor uw WAO percentage kunnen dalen. Maar als u toch zeker bent van de continuïteit van uw verdiensten: gewoon doen!

U mag helemaal niet werken
Stel dat u volledig bent afgekeurd, u kunt 0 uur per week nog werken (aldus wordt ingeschat), dan is het gevaarlijk om te gaan werken. Het wordt wel aangemoedigd, zeker als u zich sterk voelt. Maar grote kans dat u dan herkeurd wordt en in een lager WAO-percentage terechtkomt. Met de komst van de WIA in plaats van de WAO in 2006, waarbij alleen 80-100% mensen nog in WAO=WIA zitten, is het gevaarlijk om uw 80-100% WAO percentage in gevaar te brengen tenzij u zich definitief sterker voelt.